รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 25 ตุลาคม 2562

โครงการศึกษาจัดลำดับความสำคัญแผนงานเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเอสเพรสโซ่ โรงแรมเดอะควาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมจัดลำดับความสำคัญแผนงานเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยนายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาจัดลำดับความสำคัญแผนงานเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งมีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อใช้ในการวางแผนเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 22 ตุลาคม 2562

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก

รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 9 ตุลาคม 2562

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ดอนเมือง กรุงเทพฯ : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมสัมมนา “โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก” โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มมูลค่าการผลิตภาคการเกษตรไทย