โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่  19  พฤษภาคม  2560  ได้มีการจัดงานโครงการ  “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  ณ  วัดตึก  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  โดยมีท่านปลัดจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในการเปิดงาน  และได้มีนายธาดา  เอี่ยมอ่ำ  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมงานโดยมีการนำเอกสารประชาสัมพันธ์สภาฯและนำกิ่งพันธุ์มะนาวเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรให้ทำเศรษฐกิจพอเพียง  ลดต้นทุนการผลิต  สามารถพึ่งตนเองได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s