ประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 3/2560

วันที่  24  พฤษภาคม  2560  ได้มีการประชุมคณะทำงานปศุสัตว์และประมง  ครั้งที่  3/2560  ณ  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  โดยมีคณะทำงานปศุสัตว์และประมง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  กลุ่มยุวเกษตรกร  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  และพนักงานสำนักสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  เพื่อร่วมพิจารณากระบวนการและมาตรฐานการการรับซื้อน้ำนมดิบขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) , เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเกี่ยวกับปศุสตว์  และกระบวนการผลิตและจัดการฟาร์มที่ดี  ได้ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต  และศึกษาดูงานด้านการผลิตมะม่วงส่งออกบ้านพระพุทธบาทน้อยของกลุ่มยุวเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  และเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s