โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ รุ่นที่ 4

วันที่  23-24  พฤษภาคม  2560  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  พนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  และเครือยข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ  รุ่นที่  4  ณ  ห้องแกรด์ ไดมอนด์ บอลรูม  อาคารอิมแพ็ค  ฟอรั่ม  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  เพื่อสร้างกลไกภาคประชาชนในบริบทของเกษตรกรทั่วประเทศให้ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ  ความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ระหว่าง  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กับ  สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  และการมอบนโยบาย โดย  นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม/ผอ.ศอ.ปส.

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s