เข้าร่วมประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.คลองพระอุดม

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560   เวลา  09.00  น.  ณ ห้องประชุมวัดสะพานสูง ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ได้มีนายชานนท์  ดีหมี  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม เพื่อหารือแนวทางปรับปรุงระบบการตลาดสินค้าเกษตรโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่า เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มมุ่งสู่เกษตรอุตสาหกรรม  และพร้อมด้วยนางสาวรัตนาภรณ์  จุ้ยนวล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s