ประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายชะโอด หลาบเจริญ ประธานกลุ่มข้าวคุณภาพดีปลอดสารพิษ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มฯและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับนางพูนสุข สีตะมะดล            ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นายสนั่น โตเสือ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9 เพื่อรับฟังความคิดเห็นประเด็นปัญหา/แนวทางการแก้ไข หรือการป้องกันปัญหาที่เร่งด่วนที่มีกระทบต่อการประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกร และช่องทางการตลาดของข้าวอินทรีย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางแม่นาง) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s