โครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนนทบุรี

วันที่  30  พฤษภาคม  2560  เวลา  09.00  น.  นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยนางสาวรัตนาภรณ์  จุ้ยนวล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดนนทบุรี  นางพัฒนา  ศรีทร  ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ  สำนักพัฒนาประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์  และผู้เข้าร่วมงานสัมมนา  นักข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์  และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพัธ์  ได้มีการสาธิตการทำโยเกริตสมู๊ตตี้จากนมแพะ  สบู่นมแพะ  และนมแพะพลาสเจอร์ไรส์จากกลุ่มวิสาหกกิจชุมชนแพะนมบ้านเกาะดอน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s