ลงพื้นที่อำเภอบางใหญ่

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับนางพูนสุข สีตะมะดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นายสนั่น โตเสือ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ของ อบจ.นนทบุรีและ สกจ.นนทบุรี ลงพื้นที่อำเภอบางใหญ่เยี่ยมเยือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการข้าวปลอดภัยของ อบจ.นนทบุรี (เกษตรกรรายละ 5 ไร่) เพื่อหารือและหาแนวทางการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมนาข้าว,เมล็ดพันธุ์ไม่งอก,การรวมกลุ่มในการทำนาแปลงใหญ่ ซึ่งมีกระทบต่อการประกอบอาชีพการทำนาข้าวของเกษตรกร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s