ประชุมทางไกล ครั้งที่ 3/2560

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.30 น. นายธาดา  เอี่ยมอ่ำ  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสอาด  เมี้ยนแม้น  ประธานคณะทำงานปศุสัตว์และประมง นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ร่วมประชุมทางไกล ครั้งที่ 3/2560 เพื่อรับการชี้แจงและทำความเข้าใจในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  และร่วมให้ข้อมูลข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ทำอาชีพประมง จากการประกาศใช้ พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 ณ. ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางแม่นาง) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s