ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีที่จะได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุทธิชัย สิทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีที่จะได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้สำรวจเบื้องต้นมีเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฏหมายฉบับนี้ คือ นายธนพล แสนลา บ้านเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เกษตรกรเลี้ยงปลาในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 35 กระชัง รวมเนื้อที่ 612.5 ตารางเมตร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s