ยื่นหนังสือขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ต่อนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1
นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี,พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับนางสาวชนิกานต์ โชตมา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ยื่นหนังสือขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ต่อนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยจากการสำรวจเบื้องต้นมีเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ครัวเรือน ที่จะได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฏหมายฉบับนี้ ซึ่งเกษตรกร (นายธนพล แสนลา) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด : ปลานิลแดง ปลาสลิด มีจำนวน 35 กระชัง พื้นที่ทั้งหมด 612.50 ตารางเมตร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s