ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน ครั้งที่ 3/2560

ในวันที่  15  มิถุนายน  2560  เวลา  09.00 น. นายธาดา  เอี่ยมอ่ำ  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน  ครั้งที่  3/2560  เพื่อติดตามความคืบหน้าการทำบันทึกข้อตกลงการนำเข้าและส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปของประเทศไทย สู่แคว้นสิบสิงปันนาและ 8 มณฑล ครอบคลุมพื้นที่ประเทศจีน และติดตามการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรชาวสวนผลไม้ พ.ศ……เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ณ  ห้องประชุม  201  ชั้น  2
อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s