ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดท่าเกวียน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในวันที่  22  มิถุนายน  2560  นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ได้มอบหมายให้  นางอุษา  ภู่กลิ่น  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  ว่าที่ ร.ต.เอนก  สิงหากุล  หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม  และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่  ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 5  ณ  วัดท่าเกวียน  ตำบลคลองข่อย  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  เป็นประธานในการเปิดงานและกล่าวให้โอวาสแก่เกษตรกรผู้มาร่วมงาน  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้นำเอกสารประชาสัมพันธ์สภาฯเผยแพร่ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน และเป็นการสนับสนุนเกษตรกรให้ยึดปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s