จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

        ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต “การแปรรูปมะม่วงหยี,การแปรรูปกล้วยหักมุกทอดเคลือบธัญพืช,การแปรรูปกล้วยหอมอบเนย” โดยพัฒนารายสินค้าเกษตรในพืนที่ตำบล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลังจากได้รับความเห็นชอบ เพื่อส่งเสริมระบบการผลิตจนพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ จุดที่ 6 กลุ่มสภาเกษตรกรพืชผัก ผลไม้แปรรูปตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s