ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 1

ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรให้มีความสามารถในเชิงตลาดอาหารปลอดภัยและเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s