ลงพื้นที่ประสานงานขอความอนุเคราะห์สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้

ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประสานงานขอความอนุเคราะห์สนับสนุนพันธุ์ไม้ต่อสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติและกรมป่าไม้ โดยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จำนวน 21 รายๆละ 60 ต้น เป็นจำนวนพันธุ์ไม้ 1,260 ต้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s