ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.0 น.นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน (นายเกรียงศักดิ์ สุจริต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์) ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ประมงจังหวัดนนทบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/หน่วยงานต่างๆ ให้การต้อนรับการติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดนเน้นกระบวนการผลิตและช่องทางทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้นต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s