พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร

ในวันที่  26  กรกฎาคม  2560  นายธาดา  เอี่ยมอ่ำ  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  มอบหมายให้นายสุทธิชัย  สุทธวราภิรักษ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  นางอุษา  ภู่กลิ่น  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  ว่าที่ร.ต.เอนก  สิงหากุล  หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม  พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  ณ  ท่าน้ำคลองบางไทร  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s