ร่วมเวทีตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร อำเภอปากเกร็ด

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมเวทีการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อดำเนินการตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ได้ออกคำสั่ง คสช.ที่ 26/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาหนี้ที่เกษตรกรที่เป็นหนี้ถูกฟ้องล้มละลาย หนี้ถูกฟ้องบังคับคดี หนี้ตามคำพิพากษา หนี้ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรกับสถาบันเจ้าหนี้ ณ สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s