ร่วมเปิดโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และอบรมการเลี้ยงชันโรง

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการอบรมการเลี้ยงชันโรง/การสาธิตทำพรอสพอลิสและการทำสบู่น้ำผึ้งชันโรง ขยายผลต่อในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีท่านนายอำเภอบางกรวย ผู้แทนเกษตรจังหวัดนนทบุรี สภาเกษตกรจังหวัดนนทบุรี สโมสรโรตารี่บางกรวย ร่วมเปิดโครงการ 9101 ของชุมชนปลายบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศาลากลางรักษ์พัฒนา ณ สวนลัดดาวัลย์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s