พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560

สภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด เป็นตัวแทนของเกษตรกร ซึ่งมีบทบาทในการปกป้องคุ้มครอง รักษาประโยชน์ของเกษตรกรไทย ซึ่งสภาเกษตรกรได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเสนอร่าง พรบ.ทั้งหมด 10 ฉบับ ขณะนี้ออกเป็นกฏหมายแล้ว 3 ฉบับ คือ
1.พรบ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558
2.พรบ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558
3.พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560

พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s