เข้าร่วมประชุมเตรียมการส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 โดยนายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม เข้าร่วมประชุมเตรียมการส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรของประเทศไทย ที่จะนำไปแสดงในการเปิดตัวสินค้าเกษตรจากประเทศไทย และซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรที่จะส่งออกไปจำหน่ายยังแคว้นสิบสองปันนาและ 5 มณฑล ครอบคลุมพื้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s