เข้าร่วมออกร้านผลิตภัณฑ์จากนมแพะ และจะสาธิตองค์ความรู้ “การทำนมข้นจากนมแพะ”

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมออกร้านผลิตภัณฑ์จากนมแพะ และจะสาธิตองค์ความรู้ “การทำนมข้นจากนมแพะ” ของคุณเกรียงศักดิ์ สุจริต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน (เครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี) ในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ซึ่งเป็นการต่อยอดของโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม และโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s