เข้าร่วมนำเสนอผลงานของนายเกรียงศักดิ์ สุจริต เพื่อคัดเลือกเป็นปราญช์ของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรกรดีเด่น

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี 2561 และนายสุทธิชัย       สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมนำเสนอผลงานของนายเกรียงศักดิ์ สุจริต เพื่อคัดเลือกเป็นปราญช์ของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรกรดีเด่น ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s