ลงพื้นที่อำเภอบางใหญ่ (สวนนายเฉลิม พึ่งสาระ)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่อำเภอบางใหญ่ (สวนนายเฉลิม พึ่งสาระ) เพื่อรวบรวมข้อมูล “มะปรางท่าอิฐ” ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ไม้ผล เพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ปีงบประมาณ 2561

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s