ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2560

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตกรจังหวัดนนทบุรี และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2560 เพื่อพิจารณางานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีตามบทบาทหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
– รายงานการจัดทำรายงานประจำปี 2560
– แผนการใช้งบประมาณ/แผนปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ปี 2561
– โครงการ/กิจกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
– การเปลี่ยนคณะทำงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ในปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s