การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนหัวหน้าสำนักงานฯ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสานิตย์ วงษ์พันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย เป็นผู้แทนคณะกรรมการพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ตามข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2555 ข้อ 15 วรรค 2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s