ลงพื้นที่ตำบลบางกร่าง (นายรักษ์ นันทิยะประดิษฐ์)

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่บริเวณวัดแคใน หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (นายรักษ์ นันทิยะประดิษฐ์) คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตกรอำเภอเมืองนนทบุรี จากการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 เกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเน่าเสีย ปนเปื้อนสารพิษ จากการลงพื้นที่สำรวจสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจะหารือแนวทางการแก้ไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร/ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s