ลงพื้นที่บ้านเครือข่ายสภาเกษตรกรอำเภอเมืองนนทบุรี (นายจรัญ ม่วงขาว)

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนาวสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่บ้านเกษตรกร นายจรัญ ม่วงขาว เครือข่ายสภาเกษตกรอำเภอเมืองนนทบุรี จากการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 เกษตรกรได้รับผลกระทบจากน้ำกรด-ด่าง ซึมจากใต้ตินจากบ้านจัดสรรข้างพื้นที่สวน ทำให้เกิดความเสียหายน้ำเน่าเสีย มีความเป็นกรด-ด่าง ต้นไม้ยืนต้นตาย ในปัจจุบันมีพื้นที่ทำการเกษตร 5 ไร่ ปลูกทุเรียน กล้วย มะพร้าวน้ำหอม มะนาว ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรและจะดำเนินการประสานงานและหาแนวทางการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างเร่งด่วน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s