ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ อพท. “ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรม วิถีชุมชนคนปลายบาง”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ สวนลัดดาวัลย์ (สวนเกษตร “การเลี้ยงชันโรง,การเลี้ยงไส้เดือน”) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ อพท. “ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรม วิถีชุมชนคนปลายบาง” และนายสุทธิชัย ฯได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้/คุณประโยชน์ของการเลี้ยงชันโรง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s