ร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ปิง วัง ยม น่าน ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง) อย่างสมดุล เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานน้ำ ทั้งน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน และจัดทำระบบข้อมูลบัญชีสมดุลน้ำในกลุ่มลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง ณ ห้อง Mayfair Ballroom A ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s