อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกบัญชีออนไลน์

เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 19.30 น. ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนางสาวอัณศยา เชื่องสันเทียะ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกบัญชีออนไลน์สำหรับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รอบที่ 2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s