เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยง

มื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร ร่วมกับนายเกรียงศักดิ์ สุจริต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยงโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s