ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ/ตำบล (อำเภอบางบัวทอง)

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ผลิตข้าวชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ/ตำบล ครั้งที่ 3/2560 เพื่อ
1.การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร
2.ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร
3.การบรรยายพิเศษ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1
4.การสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ/ตำบล ให้มีการเชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ
5.การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาแก้ปัญหาการเกษตร
6.การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม


 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s