ลงพื้นที่ประสานงานการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอปากเกร็ด

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ประสานงานการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอปากเกร็ด ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด เป้าหมายเกษตรกร 20 ราย และประสานงานเตรียมการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปลูกมะปรางท่าอิฐ ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ บ้านเลขที่ 42/4 หมู่ 3 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (นายชัยนาท ทิมคำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช)เป้าหมายเกษตรกร 25 ราย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s