ประชุมเครือข่ายคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ/ตำบล (อำเภอปากเกร็ด)

ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4 อำเภอปากเกร็ด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s