ลงพื้นที่ร่วมกับภาคเอกชนนำสารชีวภัณฑ์มอบให้เกษตรกร ต.บางกร่าง

ในวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับภาคเอกชนนำสารชีวภัณฑ์แนะนำให้กับเกษตรกรและสาธิตการปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมสภาพเป็นกรด-ด่างและน้ำเน่าเสีย ณ พื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s