ลงพื้นที่ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย วัดแคใน ต.บางกร่าง

ในวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบางกร่างและผู้แทนเกษตรกร ร่วมหารือหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางกร่าง ณ วัดแคใน หมู่ที่ 5 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s