จัดอบรมเครือข่ายผู้ปลูกมะปรางท่าอิฐ

ในวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมเครือข่ายผู้ปลูกมะปรางท่าอิฐ สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีถ่ายทอดความรู้เรื่อง การปลูก/การจัดการสวนมะปรางท่าอิฐ ซึ่งมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์มะปรางท่าอิฐ (การเสียบยอด,การทาบกิ่ง) โดยมีนายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 เป็นวิทยากร และร่วมกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯจังหวัดนนทบุรีให้คำแนะนำการร่วมกลุ่ม/จัดตั้งกลุ่มรับการสนับสนุนด้านการเงินช่วยเหลือภาคเกษตรกรรม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s