ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ประชุมเครือข่ายผู้ปลูกมะปรางท่าอิฐ

ในวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เตรียมจัดสถานที่ประชุมเครือข่ายผู้ปลูกมะปรางท่าอิฐ (วันพุธที่ 24 มกราคม 2561)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s