เข้าร่วมประชุมเสวนาประชุมแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมเสวนาประชุมแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านข้าวและด้านน้ำ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านราคาผลผลิต ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์ด้านการตลาด ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s