เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาทางวิชากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์

ในวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ น.ส.ศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และ น.ส.สุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาทางวิชาการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง ภานใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s