ประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีประจำเดือน กุมภาพันธ์

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบหมาย/ติดตามงานที่มอบหมายให้สำเร็จตามแผนงานในเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s