ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยง

ในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ มอบหมายให้ นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”การจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยงโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ” ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลช จ.นนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s