เข้าร่วมประชุมศูนย์ติดตามแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ในวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน การประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี ข้อมูลเตือนภัยการเกษตรของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร และการเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีที่ประสบปัญหาน้ำเค็ม ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s