ประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีเพื่อเตรียมงานประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานฯ (กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงยายกล่ำ)

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เพื่อเตรียมงานการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ/ตำบล ครั้งที่ 7/2561 (มะม่วงยายกล่ำ) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s