จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิในการผลิต “กลุ่มอาชีพบ้านคลองปลายบาง”

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การแปรรูปและการตลาด เพื่อยกระดับเกษตรกร องค์กรเกษตรกรรายสินค้า โดยพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรในตำบลให้มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ขายวัตถุดิบแต่เดิม เป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมระบบการผลิตและการตลาดจนพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรม โดยนางสายฉัตร สิงหนาท หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร ได้เข้าร่วมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม/ขึ้นทะเบียน เพื่อสนับสนุนด้านงบประมาณด้านการเกษตร/สร่างอาชีพรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ณ กลุ่มอาชีพบ้านคลองปลายบาง ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s