ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และนายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s