ลฃพื้นที่วัดแคใน เพื่อรวบรวมข้อมูลสาเหตุของน้ำเน่าเสีย

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง โดยนางสาววิมลรัตน์ บัวชื่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายจารุวรรณ เหมือนสุดใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวพัชรา ทาแกง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ลงพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 5 ,6 (วัดแคใน) ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลหาสาเหตุของการทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย/ปนเปื้อนสารพิษในลำคลองวัดแคใน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่ในการทำอาชีพเกษตรกรรม และรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 125 ราย สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจะรวบรวมข้อมูลเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s