เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)แผนแม่บทบริหารจัดการไผ่และหวายแห่งชาติ

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ เพื่อใช้กรอบทิศทางในการดำเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายของประเทศ ให้มีความคุ้มค่าสมประโยชน์และยั่งยืนในระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรไผ่และหวายของประเทศ ณ ห้องบอลรูมซี ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s